Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan istilah


Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan istilah


Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan istilah dalam bahasa Arab : زكاة sedangkan istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya fakir miskin dan sebagainya.

Definisi Zakat dalam Al Quran adapun dasar dasar Ayat nya :
...dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".
(Al-Baqarah 2:43)

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.
(At-Taubah 9:35)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."
(At-Taubah 9:103)

...dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."
(al-An'am 6:141)

Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan istilah bahasa berarti  ;bersih,'suci,subur,berkat dan berkembang Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam .Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam.

Posting Komentar untuk "Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan istilah"

banner 800x90