> Pastikan setiap pekerjaan sesuai dengan ajaran Islam - BAYAR ZAKAT ONLINE

Juli 17, 2022

Pastikan setiap pekerjaan sesuai dengan ajaran Islam


Hikmahdanhikmah.com - Imam Rabbani KS berkata sebagai berikut,“Wahai saudaraku, karena kedudukan yang Allah SWT telah anugerahkan, kamu harus mensyukuri nikmat ini sebaik mungkin dan berusaha menghindari melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kebencian orang-orang. Sebab, ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar.

Biarkan murid-murid melihat kamu dalam keadaan dan pakaian yang indah. Kamu tidak boleh bersikap berlebihan dalam hal bertatap muka dengan murid-murid dan berbaur dengan mereka. Sebab, hal ini dapat membuat mereka meremehkanmu, sedangkan seharusnya mereka mengambil manfaat darimu dan kamu menjadi bermanfaat bagi mereka.

Kamu harus berhati-hati dalam melaksanakan perintah dan larangan agama kita. Hindarilah beramal dengan rukhsat sebisa mungkin. Sebab, beramal dengan rukhsat adalah hal yang berlawanan dengan jalan mengikuti tarikat ‘aliyyah dan sunah tsaniyyah.

Baca juga; Cara Mendapatkan Sifat Dermawan oleh Al habib Umar bin Hafidz

Salah seorang pembesar kita berkata, “Beramalnya orang-orang ahli makrifah seraya memperlihatkan amalnya itu lebih baik daripada ikhlasnya murid-murid.” Sebab, beramalnya para ahli makrifah dengan memperlihatkan amalnya adalah untuk mencondongkan hati murid-murid kepada Allah SWT. Dengan demikian, perbuataan tersebut lebih mulia daripada ikhlasnya murid-murid. Selain itu, perbuatan orang-orang ahli makrifah adalah sebab atau perantara murid-murid mengikuti mereka dalam melakukan amal-amal baik. Sebab, jika orang-orang ahli makrifah tidak melakukan amal (jika mereka tidak menunjukkan dengan melakukannya sendiri tentang bagaimana amal dilakukan), murid-murid akan terhalang dari melakukan amal (mereka tidak akan bisa mempelajari bagaimana amal dilakukan).

Orang-orang ahli makrifah melakukan hal ini hanya agar murid-muridnya mengikuti mereka. Ini adalah inti dari keikhlasan. Bahkan, hal ini lebih utama dari keikhlasan itu sendiri. Sebab, ikhlas hanya bermanfaat untuk pemiliknya saja, sedangkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli makrifah adalah untuk orang banyak.

Baca juga ; tasawuf adalah hadiah dari rosullallah

Singkatnya, setiap orang perlu sangat berhati-hati dan waspada dalam kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Sebab, saat ini banyak orang yang ingin memasuki jalan tasawuf. Berhati-hatilah agar tidak melakukan sesuatu yang tidak layak untuk tempat mulia ini! Jangan biarkan orang-orang bodoh menghujat para pembesar tasawuf! Kalian harus memohon kepada Allah SWT agar kalian selalu berada dalam jalan yang benar untuk mendapatkan hidayah.

(Maktubat Imam Rabbani, Jilid 1, m. 227) sumber artikel Fazilet takvimi 

Tags :

Yudi hartoyo

Admin Yayasan yatim,dhuafa

blogger,online sejak 2011 di bisnis online dan offline,adapun Hikmahdanhikmah.com ini untuk Support website resmi ;yayasanpijarmulia.com

  • Yudi hartoyo
  • Yayasan Pijar Mulya Pati d/a Desa Sriwedari Dusun Pagak RT 03 RW 03 (belakang masjid Pagak) kec.jaken Jawa tengah 59184
  • temandalamtaqwa@gmail.com
  • +6285 2680 70123

Posting Komentar