> Belajar Al-Quranul Karim pada usia muda - BAYAR ZAKAT ONLINE

Agustus 11, 2021

Belajar Al-Quranul Karim pada usia mudaHikmahdanhikmah.com
- Rasulullah SAW bersabda, “Al-Quranul Karim adalah hikmah. Barang siapa belajar Al-Quranul Karim pada usia muda, niscaya Al-Quranul Karim akan mendarah daging pada dirinya. 

Perhatikanlah, sesungguhnya api neraka tidak akan menyentuh hati yang telah menjadi wadah Al-Quranul Karim dan badan yang menghindari hal-hal yang diharamkannya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, beriman kepada hikmah-hikmahnya, menghindari penafsiran ayat-ayat mutasyabih yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunah wal Jamaah, dan tidak membuat bid’ah padanya.”

Para ahli hikmah juga berkata, 

“Seseorang yang diberikan ilmu (agama) dan (ilmu) Al-Quranul Karim harus mengenal dirinya sendiri dengan baik dan tidak boleh merendahkan diri serta tunduk kepada orang-orang yang condong kepada dunia. Sebab, sesuatu yang telah diberikan kepadanya itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang telah diberikan kepada ahli dunia. 

Lebih-lebih, dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah SWT telah memberitahukan bahwa kesenangan dan kenikmatan harta dunia itu sedikit dan hanya bersifat sementara. Selain itu, Allah SWT juga telah menyifatkan ilmu dan hikmah dengan ‘khairan katsiran’ (kebaikan yang banyak) dalam surat Al-Baqarah. 269. ”

Baca juga : hikmah adalah harta kaum beriman yang hilang.

Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap dua atau tiga orang tentara Islam yang mati syahid pada Perang Uhud dikuburkan dalam satu makam. Selain itu, beliau juga memerintahkan agar para sahabat yang paling mengetahui Al-Quranul Karim dikuburkan di bagian paling depan dari arah kiblat sebagaimana mereka lebih layak menjadi imam ketika masih hidup.

Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, “Siapakah di antara kalian yang setiap hari ingin pergi ke Lembah Aqiq dan Batha’ lalu memperoleh dua unta besar tanpa berbuat dosa dan tanpa melakukan perlawanan terhadap kerabat-kerabatnya?” Para sahabat pun berkata, “Kami semua ingin, ya Rasulullah!” Atas hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Perginya setiap orang di antara kalian ke masjid untuk mempelajari dua ayat dari kitabullah lebih baik baginya daripada dua tiga unta atau lebih.”

Baca juga : sholat jamaah subuh di masjid.

NAMA-NAMA. Laki-laki. Ilhami, Perempuan. Ijlal.

Sumber artikel : Fazilet takvimi

Tags :

Yudi hartoyo

Admin Yayasan yatim,dhuafa

blogger,online sejak 2011 di bisnis online dan offline,adapun Hikmahdanhikmah.com ini untuk Support website resmi ;yayasanpijarmulia.com

  • Yudi hartoyo
  • Yayasan Pijar Mulya Pati d/a Desa Sriwedari Dusun Pagak RT 03 RW 03 (belakang masjid Pagak) kec.jaken Jawa tengah 59184
  • temandalamtaqwa@gmail.com
  • +6285 2680 70123

Posting Komentar